Lưu ý: Trong nội dung chuyển khoản, Quý khách vui lòng điền Mã số đơn hàng hoặc số điện thoại của Quý khách đã đặt hàng

1/ Tên TK: Nguyen Dang Quyet
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 152946899

2/ Tên TK: Nguyen Dang Quyet
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Chương Dương
Số tài khoản: 0541000342025

3/ Tên TK: Nguyen Dang Quyet
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) – Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 1500216931015

4/ Tên TK:  Nguyen Dang Quyet
Ngân hàng thương mại và cổ phần Á châu (ACB) – Chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 144831439

5/ Tên TK: Nguyen Dang Quyet
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội
Số tài khoản: 21410000771678